– Παρουσίαση των εταίρων

ΑCTION PLUS ΚΟΙΝΣΕΠ – www.action-plus.gr

Η  Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Κοινωνικής και Συλλογικής Ωφέλειας ACTION PLUS (ACTION PLUS ΚΟΙΝΣΕΠ) ιδρύθηκε το 2014, με κύριο στόχο να λειτουργήσει στο πεδίο της πολιτιστικής διαμεσολάβησης, ώστε το ελληνικό κοινό να γνωρίσει τον πολιτιστικό πλούτο της χώρας, να εξοικειωθεί με την ιστορία, την σκέψη και τον πολιτισμό όπως εξελίχθηκαν από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. 

Η ανταπόκριση του κοινού είναι εξαιρετικά θετική, και ως αποτέλεσμα οι δραστηριότητές μας  καθώς και το δίκτυο των επιστημονικών μας συνεργατών διευρύνονται συνεχώς. 

H ACTION PLUS είναι πιστοποιημένος φορέας πολιτισμού (αρ. μητρώου πολιτιστικών  φορέων ΥΠ.ΠΟ. 3820).


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής – www.edlit.auth.gr

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο (www.auth.gr/) είναι το μεγαλύτερο ελληνικό Πανεπιστήμιο και ένα διεθνώς καταξιωμένο ερευνητικό ίδρυμα. Χάρη στο ευρύ φάσμα επιστημονικών δράσεων που καλύπτει (12 Σχολές, 42 Τμήματα, 289 Εργαστήρια), έχει εκτεταμένη ερευνητική δραστηριότητα, μεγάλη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα, διεθνείς συνεργασίες και διακεκριμένους ερευνητές.

Ιδιαίτερη είναι η σύνδεση του ΑΠΘ με τον Αριστοτέλη και τις αριστοτελικές σπουδές. Το Αριστοτέλειο διαθέτει μια διεθνώς καταξιωμένη Φιλοσοφική Σχολή της χώρας (www.auth.gr/phil) με ειδικούς Τομείς Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας και μια ιδιαίτερα πλούσια Αριστοτελική βιβλιοθήκη. Στην περιοχή της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας εργάζεται ένα πολυπληθές ερευνητικό δυναμικό που περιλαμβάνει διδάσκοντες, ομότιμους καθηγητές, ερευνητές και υποψήφιους διδάκτορες. Η αξιοποίηση του δυναμικού αυτού καθιστά εφικτή την πραγματοποίηση του παρόντος ερευνητικού προγράμματος.


Εκδόσεις Νήσος – www.nissos.gr

Οι εκδόσεις νήσος δραστηριοποιούνται από το 1992 στο πεδίο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Ιδρύθηκαν ως εκδοτικό πρόγραμμα της επιστημονικής και μη κερδοσκοπικής Εταιρείας Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου (ΕΜΕΑ) και στη συνέχεια αυτονομήθηκαν. Παρέμειναν όμως συνδεδεμένες με την επιστημονική εταιρεία, μέσω συνεργασίας σε εκδοτικές πρωτοβουλίες και ανάλογα προγράμματα που στοχεύουν στην παρουσία του δοκιμίου, του επιστημονικού και του επιστημονικού βιβλίου στη χώρα.

Παράλληλα με σημαντικά βιβλία μεγάλων στοχαστών της παγκόσμιας σκέψης, βιβλία που είναι η βασική θεωρητική αναφορά στο είδος τους, η νήσος εκδίδει πρωτότυπα κείμενα σημαντικών Ελλήνων θεωρητικών. Συγκροτεί μια βιβλιοθήκη αυστηρά επιλεγμένων μονογραφιών κορυφαίων θεωρητικών της χώρας που πραγματεύονται θέματα τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο της σύγχρονης διεθνούς επιστημονικής και ―πρωτίστως― φιλοσοφικής συζήτησης. Ιδιαίτερου ύφους και γραφής, τα κείμενα αυτά αποτελούν την ελληνική «εκπροσώπηση» στην δυνητική βιβλιοθήκη σύγχρονων κλασικών της θεωρίας.


Εταιρεία Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου  – www.emea-topika.gr

Η Εταιρεία Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου (EMEA) επιστημονική, μη κερδοσκοπική εταιρεία αναγνωρισμένη από το YΠEΞ, ιδρύθηκε το 1992. Σκοπός της εταιρείας είναι η προώθηση των επιστημών του ανθρώπου. Ιδιαίτερα, η ενημέρωση για την πορεία της έρευνας και των θεωρητικών αναζητήσεων και η ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των επιστημόνων, των διαφορετικών επιστημονικών κοινοτήτων και κατευθύνσεων, με έμφαση στην ανάδειξη των διαφορετικών εμπειριών και των αντίστοιχων γλωσσικών και πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων σε ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

O διάλογος μεταξύ των Ελλήνων και ξένων επιστημόνων εκφράζεται μέσω των επιστημονικών εργαστηρίων που διοργανώνονται με τον τίτλο τοπικά. Στο υλικό αυτών των εργαστηρίων στηρίζεται η ομώνυμη περιοδική έκδοση.


ΙΤΥΕ «Διόφαντος» – www.cti.gr 

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΙΤΥΕ Διόφαντος ιδρύθηκε το 1985 με έδρα την Πάτρα, ως ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εποπτευόμενο από την ΓΓΕΤ (με το Προεδρικό Διάταγμα 9/1985) και είναι Σύμβουλος του Κράτους σε θέματα ΤΠΕ. Από το 1992 εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και διαθέτει διοικητική, οικονομική και επιστημονική αυτοτέλεια. Με το άρθρο 2 του Ν. 2909/2001, μετονομάστηκε σε Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ).

Με το νέο νόμο 3966/2011 μετονομάστηκε σε Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ Διόφαντος) και είναι ο τεχνολογικός πυλώνας στήριξης των δράσεων ΤΠΕ στην εκπαίδευση και ο φορέας της έκδοσης του έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού για την εκπαίδευση. Διοικείται από Πρόεδρο και 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο.  Από την ίδρυσή του συμμετέχει με μεγάλη επιτυχία σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα, Ευρωπαϊκά και Εθνικά και έχει να επιδείξει μεγάλες και πολλές επιτυχίες στον τομέα αυτό.

Back to top