– Αποτελέσματα

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου έχουν ως εξής:


Ένα πολυεπίπεδο ανοικτό ψηφιακό περιβάλλον πληροφορίας, γνώσης και εξοικείωσης με το αριστοτελικό έργο και τον αριστοτελικό κόσμο για πρώτη φορά διεθνώς, που απευθύνεται και καλύπτει:

(i) το ευρύ κοινό που βρίσκεται -από ενδιαφέρον ή σύμπτωση- ή οδηγείται σε μια συνάντηση με τον Αριστοτέλη,

(ii) την ευρύτατη διεθνή ερευνητική κοινότητα που αναζητά όρους, σημασιοδοτήσεις, κατηγοριοποιήσεις, αναφορές, περιγραφές και εξηγήσεις σε όλο το φάσμα του αριστοτελικού έργου (φιλοσοφία, γλώσσα, βιολογία, φυσικές επιστήμες, ιστορία, πολιτική επιστήμη, ηθική),

(iii) την ειδική,αναπτυγμένη κοινότητα μελετητών, και κυρίως τους νέους ερευνητές, στους οποίους προσφέρει αφενός μια βάση εννοιολογικά διασυνδεδεμένων αναφορών και σχολίων για το σύνολο των αριστοτελικών κειμένων και όρων και αφετέρου καινοτομικά εκδοτικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στην δυναμική μορφή που φέρει το περιεχόμενο.
Δημιουργείται για πρώτη φορά ένα έργο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ παγκόσμιας απήχησης που αφορά στην αρχαία ελληνική γραμματεία, με ελληνική προστιθέμενη αξία αυτή τη φορά, του οποίο η καινοτομία έγκειται και στην ανάπτυξή του εξαρχής ως συνεργατικό δίκτυο με κοινότητα-Παράδειγμα. Αναμένεται να χτιστεί γύρω του ένα οικοσύστημα σχετικών εργαλείων για την αρχαία ελληνική γραμματεία, και όχι μόνο.


Επιδεικνύει άμεσα μια ολοκληρωμένη λύση για την ενίσχυση διαδικασιών ανοιχτής καινοτομίας στον Πολιτισμό και την Παιδεία, με τεχνολογίες αιχμής και προσφέρει ένα παραδειγματικό περιβάλλον συνεργασίας, με συνέργεια της ανθρώπινης και μηχανικής συλλογιστικής για την ανακάλυψη υπάρχουσας και τη συλλογική δημιουργία νέας γνώσης, καθώς και για την διαχείριση ετερογενών πληροφοριών όχι μόνο από το αριστοτελικό corpus αλλά και από τους ίδιους τους μελετητές. Η λύση αντιμετωπίζει την τεχνολογική πολυπλοκότητα και εξαλείφει το πρόβλημα της χρήσης πολλών και ασύνδετων (τεχνολογικά και εννοιολογικά) συστημάτων. Προκαλεί τη δημιουργικότητα της διεθνούς κοινότητας των ‘αριστοτελιστώνΔιατηρεί το κεφάλαιο γνώσης των ειδικών (απαντήσεις σε ερωτήματα τύπου «ποιος είπε τι και γιατί»). Επιλύει ή διαχειρίζεται αποδοτικά ζητήματα ιδιοκτησίας (ownership) και προέλευσης (provenance) των πληροφοριών και γνώσεων. Τέλος, εξοικονομεί πολύτιμο δημιουργικό χρόνο των χρηστών και επιλύει προβλήματα που απορρέουν από την ένταση ή/και την πολυπλοκότητα των πληροφοριών. Αυτό οδηγεί σε νέες κατευθύνσεις έρευνας και τη βελτίωση της ικανότητας καινοτομίας. H αξία του έργου αφορά τη στροφή στο πώς προσεγγίζεται ένας κομβικός συγγραφέας με λύσεις που εισβάλλουν δημιουργικά και ενσωματώνονται αρμονικά στους παλιούς και εγκαθιδρυμένους τρόπους. Αλλάζει τη διαδικτυακή μελέτη καιαξιοποίηση των κλασικών. Εκεί που οι ειδικοί ανταλλάσσουν ή μοιράζονται κείμενα, υπάρχει ένα συνεργατικό περιβάλλον συν-συγγραφής σε πραγματικό χρόνο από τις κοινότητες· εκεί που τα κείμενα παρέχονταν «γυμνά» στον αναγνώστη, τώρα συνοδεύονται από υλικό υποστήριξης και τεκμηρίωσης και η παρέμβαση αυτή είναι ανοικτή στην περαιτέρω συνδιαμόρφωση με αξιολόγηση· εκεί που παρέχεται κείμενο με μετάφραση και σχόλια, με ποιοτικές μεν, ασύνδετες δε δραστηριότητες, γίνεται εφικτή η δυναμική προσαρμογή των πόρων. Το έργο θα επηρεάσει και το πώς νοείται η συν-έκδοση έργων καθώς και δυναμικά προϊόντα/υπηρεσίες ψηφιακών εκδόσεων. Ένα οικοσύστημα ανοιχτής καινοτομίας Πολιτισμού με εκμετάλλευση της συλλογικής ευφυΐας, ενίσχυση της ποιότητας των συνεργασιών, νέες ροές παραγωγής γνώσης, και διαδικασίες εκμαίευσης και διάχυσης της πολύτιμης διασκορπισμένης άρρητης γνώσης εντός και εκτός των συνόρων των «κλειστών» ομάδων ειδικών.


Νέα, διακριτά επιχειρηματικά προϊόντα στον τομέα του θεματικού τουρισμού/πολιτισμού με καινοτόμο χαρακτήρα, που διευρύνουν σαφώς το πλαίσιο των υπαρχόντων γνωστών τουριστικών υπηρεσιών πολιτισμού (των τυπικών δηλαδή επισκέψεων/ξεναγήσεων σε μνημεία και μουσεία, ή των τυπικών πλέον ψηφιακών παρουσιάσεων με πολυμέσα). Τα πρότυπα επιδεικτικά εργαστήρια και θερινά σχολεία που προδιαγράφει το έργο περιλαμβάνουν κυλιόμενα εργαστήρια συζήτησης/συνεργασίας/σχολιασμού μέσω της χρήσης επιλεγμένων ερεθισμάτων της συνεργατικής πλατφόρμας των Αριστοτελιστών από τους συμμετέχοντες και τους διοργανωτές μαζί με πραγματικά βιωματικά δρώμενα, αρμονικά συνδεδεμένα μεταξύ τους. Τα προϊόντα αυτά στοχεύουν σε κοινό που έχει ιδιαίτερα γνωσιακά ενδιαφέροντα και επενδύει στην επίσκεψη στη χώρα μας με αυξημένες προσδοκίες γνωριμίας με την άυλη πολιτιστική κληρονομιά της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας.

Back to top